JAV LB Tarybos rinkimai 2018

Vašingtono Lietuvių Bendruomenė (DCLAC) priklauso Pietryčių apygardos II-ąjam rinkiminiam rajonui

JAV LB Vyriausiosios rinkimų komisijos laiškas apylinkėms
Tarybos kandidato siūlymo ir sutikimo anketa
Klausimai – Atsakymai

Oficiali JAV LB Tarybos rinkimų svetainė: tarybosrinkimai2018.com

Pašto adresas / Mailing Address Komisijos nariai / Committee Members El. paštas / Email Tel. nr. / Phone
Pietryčių apygardos rinkimų komisija Nerija Orentienė
26069 Rachel Hill Dr.
South Riding, VA 20152
Nerija Orentienė (pirm.) nerija.orentas@gmail.com 703-477-0634
Arvydas Barzdukas arvydasb@icloud.com
Danelė Vidutienė dvidutis@aol.com
Vaida Meižienė vaida.meizys@gmail.com


Pašto adresas / Mailing Address Komisijos nariai / Committee Members El. paštas / Email Tel. nr. / Phone
Vašingtono DC apylinkės rinkimų komisija Alina Naujokaitis
11601 Twining Lane
Potomac, MD 20854
Alina Naujokaitis (pirm.) anaujok86@gmail.com 202-368-0584
Skaistė Rojutė-Leclair skaiste.rojute@dclac.org
Neringa Liutikaitė neringa.liutikaite@gmail.com
Nerija Orentienė nerija.orentas@gmail.com
Rimvydas Baltaduonis rimvydas.baltaduonis@gmail.com