Organizacijos

JAV Lietuvių Bendruomenė

Interneto svetainė: http://www.javlb.org
Apie: Nuo įkūrimo 1951 metais, JAV LB stengėsi išsaugoti Lietuvos kultūrinį identitetą, puoselėti jo plėtrą, perduoti jį jaunimui, ir paskatinti visus lietuvių kilmės žmones praturtinti gyvenimą savo paveldu. JAV LB padeda mūsų kilmės šaliai, Lietuvai, vystyti demokratines institucijas ir padeda Lietuvos žmonėms įvairiais kitais būdais. Mes turime 60 regioninius skyrius 27 valstijose bei Kolumbijos apygardoje (DC).

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė

Interneto svetainė: http://www.plbe.org
Apie: 1958 metų rugpjūčio 28 – 31 dienomis Niujorke (JAV) Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) Seimas priėmė Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Konstituciją ir išrinko Pirmąją Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybą.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Organizacija

Interneto svetainė: http://www.pljs.org
Apie: Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga (PLJS) yra nepriklausoma, nepolitinė, savanoriškumo pagrindu veikianti jaunimo organizacija, kurios pagrindinis tikslas – atstovavimas pasaulio lietuvių jaunimo interesams. PLJS oficialiai susikūrė 1972 m. per II PLJK studijų dienas Kento universitete, Jungtinėse Amerikos Valstijose. Šiandien PLJS vienija 41 aktyvią jaunimo sąjungą ir bendruomenę visame pasaulyje bei yra įsteigusi atstovybę Lietuvoje.
Kontaktai: Stasys Kuliavas – stasys.kuliavas@gmail.com

D.C.-Baltimore Lietuvių jaunimo sąjunga (DCBLJS)

Interneto svetainė: https://www.facebook.com/DCBLJS/
Apie: DCBLJS, JAV Lietuvių jaunimo sąjungos (JAVLJS) skyrius Vašingtono ir Baltimorės apylinkių 16-35 m. lietuvių jaunimui, siekia suburti jaunimą, kartu organizuoti renginius, veikti, kurti, dalyvauti, augti, ir nepamiršti ryšių su Lietuva.
Kontaktai: Neringa Liutikaitė – neringa.liutikaite@gmail.com

Vašingtono Lietuvių Profesionalų Klubas

Interneto svetainė: http://www.dclpc.org
Apie: Per gyvą bendravimą, unikalius renginius ir iniciatyvas Vašingtono Lietuvių Profesionalų Klubas (DCLPC) jungia platų ratą nuostabių žmonių, siekiančių prisidėti prie ilgalaikės Lietuvos pažangos. Klubo dėka užmegsite ryšius su įkvepiančiais profesionalais per įvairias socialines, kultūrines ir intelektualias patirtis.

Vašingtono Lietuvių Skautai

Interneto svetainė: http://dclac.org/scouts/index.html

Baltimorės Lietuvių Namai

Interneto svetainė: http://lithuanianhall.com
Apie: TBA.

Lietuvos Respublikos Ambasada Jungtinėse Amerikos Valstijose

Interneto svetainė: https://usa.mfa.lt
Ambasadorius: J.E. Rolandas Kriščiūnas
Adresas: 2622 16th St NW, Washington, DC 20009

Jungtinis Pabaltijo ir Amerikos Nacionalinis Komitetas

Interneto svetainė: http://www.jbanc.org
Apie: Jungtinis Pabaltijo ir Amerikos Nacionalinis Komitetas (JBANC) buvo įkurtas 1961 metais siekiant nepriklausomybės, žmogaus teisių ir demokratijos atstatymo Baltijos šalyse. Šiandien, JBANC prisitaikė prie Pabaltijo tautų ir jų bendruomenių JAV besikeičiančių poreikių. JBANC veikia dvejopai: kaip tarpininkas tarp Baltijos bendruomenių ir JAV Kongreso bei Baltųjų rūmų, ir kaip informacijos centras motininėms organizacijoms.

Lietuvių Fondas

Interneto svetainė: http://www.lithfund.org
Apie: Įkurta 1962 metais, the Lithuanian Foundation, Inc. (Lietuvių Fondas) yra Ilinojaus valstijos ne pelno siekianti organizacija, skirta remti lietuvių kalbą, kultūrą ir tradicijas Jungtinėse Amerikos Valstijose, Lietuvoje ir lietuvių bendruomenes visame pasaulyje. Per 40 metų nuo jo įkūrimo, Lietuvių Fondas siekė savo tikslų, skirdamas daugiau nei 11 mln. dolerių stipendijų, įskaitant specialų, vienkartinį išmokėjimą 1150212 dolerių pagalbą Lietuvos švietimo ir kultūros įstaigoms po šalies nepriklausomybės paskelbimo nuo Sovietų Sąjungos 1990 metais. Lietuvių Fondas šiuo metu gali pasigirti daugiau nei 7225 narių visame pasaulyje. Dovanos ir testamentu paliktas turtas sudaro Fondo kapitalą. Fondas investuoja į finansų įstaigas, vyriausybės vertybinius popierius, įmonių obligacijas, nekilnojamąjį turtą, ir kitas gana mažos rizikos, didelės grąžos investicijas.

JAV-Pabaltijo Fondas

Interneto svetainė: http://www.usbaltic.org
Apie: JAV-Pabaltijo fondas (USBF) buvo įsteigtas 1990 m. siekiant remti demokratines ir laisvos rinkos reformas Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. USBF įgyvendino profesinio mokymo ir lavinimo programas viešojo administravimo, nepriklausomos žiniasklaidos ir NVO plėtros srityse, įskaitant $2,6 mln. USAID demokratijos tinklo programą. Fondo programomis įsteigtos vienuolika nuolatinių vietos institucijų, įskaitant savivaldos mokymo centrus ir žurnalistikos mokymo ir propagavimo įstaigas, kurios ir toliau padeda ugdyti naują demokratinių Baltijos šalių vadovų kartą. Su $15 mln. Baltijos-Amerikos partnerystės fondo sukūrimu 1998 metais, trys USBF biurai Baltijos šalyse tapo visiškai savarankiški vietos fondai. Jungtinėse Amerikos Valstijose, USBF sukūrė platų tinklą amerikiečių, kurie remia fondo programomas, ir padeda propaguoti Pabaltijo šalių siekius. 1999 m. USBF parėmė pirmąjį Baltijos šalių meno Jungtinėse Amerikos Valstijose turą; paroda buvo rodoma Niujorke, Vašingtone, Hiustone, Los Andžele ir Čikagoje.

Neringos Stovykla

Interneto svetainė: http://www.neringa.org
Apie: “Neringa” yra Lietuvos kultūros stovykla, įkurta Nekaltojo Prasidėjimo Seserų 1969 metais. Daugiau nei 30 metų Neringoje dalyvavo šimtai vaikų ir šeimų įvairiose stovyklos sesijose, kurių misija buvo skatinti supratimą ir meilę lietuviškajam paveldui, mokyti krikščioniškų vertybių ir pozityviai ugdyti charakterius.