Kontaktai

DCLAC valdyba

Alina Naujokaitis – pirmininkė (TBA)

TBA – vicepirmininkas (TBA)

Marius Klovas – iždininkas (marius.klovas@gmail.com)

TBA – sekretorė, atsakinga už komunikaciją (TBA)

TBA – atsakinga už švietimo sritį (TBA)

TBA – atsakinga už kultūros sritį (TBA)

Jonas Howes – atsakingas už bendruomenės vystymą ir ryšius su tautinių šokių ansambliu “Juosta” (spec.projektai@javlb.org)

Martynas Verbušaitis – atsakingas už sporto sritį

DCLAC kontrolės komisija

Juozas Laukaitis – pirmininkas

Vaida Lickūnas – narė

Marius Vismantas – narys