Kontaktai

DCLAC valdyba

Skaistė Rojutė-Leclair – pirmininkė (skaiste.rojute@dclac.org)

Rimvydas Baltaduonis – vicepirmininkas (rimvydas.baltaduonis@gmail.com)

Marius Klovas – iždininkas (marius.klovas@gmail.com)

Lina Kelpšaitė – sekretorė, atsakinga už komunikaciją (lkelpsaite@gmail.com)

Živilė Učkuronienė – atsakinga už švietimo sritį (box7826@gmail.com)

Simona Užaitė – atsakinga už kultūros sritį (simonauzaite@gmail.com)

Jonas Howes – atsakingas už bendruomenės vystymą ir ryšius su tautinių šokių ansambliu “Juosta” (spec.projektai@javlb.org)

Martynas Verbušaitis – atsakingas už sporto sritį

DCLAC kontrolės komisija

Juozas Laukaitis – pirmininkas

Vaida Lickūnas – narė

Marius Vismantas – narys