Language / Kalba:
Community Sponsors / Bendruomenę remia:
Advertise-Reklamuokites DCLAC
Narystės informacija

Norite tapti Vašingtono Lietuvių Bendruomenės nariu? Tai paprasta: užpildykite šią narystės anketą ir atsiųskite ją kartu su narystės įnašu mūsų iždininkui:

DCLAC narystės anketa

Norite gauti reguliarius pranešimus apie tai, kas vyksta Vašingtono Lietuvių Bendruomenėje? Žinote žmogų, kuris nebegauna naujienų? Pažįstate studentų, lankančių universitetą ar koledžą DC apylinkėse? Sutikote ką nors, kas neseniai persikėlė į šį kraštą?

Būkite jiems geru draugu:
Atsiųskite mums jų elektroninio pašto adresą į skaiste.rojute@dclac.org. Mes stengsimės, kad jie pasijaustų kaip namie.


2018 Fall Picnic

SAVE THE DATE9.23.2018

JAV LB Tarybos rinkimai 2018

Daugiau informacijos rasite ČIA

Metinis DCLAC susirinkimas – 19val. balandžio 4d.

Skelbiamas metinis DCLAC susirinkimas – kviečiame registruotis!

Balandžio 4d. 19:00 val. įvyks metinis Vašingtono lietuvių bendruomenės – DCLAC – susirinkimas. Pagal JAV LB įstatus apylinkių valdybos bent kartą metuose turi atsiskaityti savo bendruomenėms už savo veiklą ir finansus. Preliminari susirinkimo darbotvarkė:

1) pirmininkės veiklos ataskaita už 2017-uosius metus,
2) iždininko finansų ataskaita už 2017-uosius metus,
3) kontrolės komisijos revizijos ataskaita,
4) DCLAC valdybos rinkimai/patvirtinimas sekantiems metams. Apie norą kandidatuoti į sekančių metų DCLAC valdybą, prašome pranešti el. pašto adresu skaiste.rojute@dclac.org iki pirmadienio, balandžio 2d.
5) laikas skirtas klausimams, pasiūlymams, pageidavimams, konstruktyviai kritikai ir pan.
Susirinkimo kalba: lietuvių (JAV LB darbo kalba).

Susirinkimas vyks Adams Morgan Community Center patalpose (1770 Euclid Street NW, Washington DC 20009; už trijų gatvių į vakarus nuo LR Ambasados), išankstinė dalyvių registracija yra BŪTINA per šią nuorodą: Eventbrite.

Registruodami save, galite užregistruoti ir kitus Vašingtono lietuvių bendruomenės narius, kurie nesinaudoja internetu. Ačiū ir iki greito!

DCLAC valdyba

#AtkurtaiLietuvai100

Video kvietimas:

Renginio programa ir bilietai:

Ambasadoriaus krepšinio taurė 2017

14th Ambasadors Basketball Cup

JURGA Šeduikytė | NOT PERFECT – 2017m. spalio 8d.

Atlikėjai: JURGA Šeduikytė, Kazimieras Povilaitis
Laikas: sekmadienis, spalio 8 d., 6:00 val. vak.
Vieta: Lietuvos Respublikos ambasada Vašingtone (2622 16th St NW, Washington, DC 20009)
Labdaros koncerto organizatoriai: Vašingtono ir Filadelfijos Lietuvių Bendruomenės

Labdaros koncerto bilietus* prašome įsigyti ČIA (bilietai parduodami TIK per Eventbrite)

JURGA Šeduikytė yra viena iš Lietuvos unikaliausių muzikos atlikėjų. Jos pirmas solo albumas pasirodė 2005 metais, kurį prodiusavo legendinis Andrius Mamontovas. O šiais metais Jurga pristato savo jau dešimtą albumą NOT PERFECT. Jos kūryba yra pastebimai gili, melodinga ir jautri. Jos atmintinų dainų sąraše yra Aukso Pieva, Prie Žalio Vandens, Giliai Vandeny, Nebijok, Instrukcija, 5th Season, Smėlio Žmonės, Seniai Toli, Sapnas, Angelai ir daugelis kitų.

Spontaniška Jurgos stotele, pakeliuj į finalinį Amerikos turo koncertą Filadelfijoje, taps muzikinis labdaros vakaras, remiantis Amerikos Lietuvių bendruomenę ir jos veiklą. Visų maloniai laukiame Lietuvos Respublikos ambasadoje, Washington, D.C. sekmadienį, spalio 8 dieną, 6:00 val. vak.

* Bilietai skirti paremti Vašingtono ir Filadelfijos lietuvių bendruomenių veiklą.

Laisvės piknikas Vašingtone – 2017m. rugpjūčio 26d.

Rugpjūčio 23d. prieš 78 metus pasirašytas nacistinės Vokietijos ir SSRS paktas – nepuolimo sutartis bei slapti Vidurio ir Rytų Europos padalijimo protokolai. Tą pačią dieną prieš 28 metus apie 2 milijonai Estijos, Latvijos ir Lietuvos gyventojų, sudarę gyvą grandinę, susikibo rankomis į Baltijos kelią ir užgiedojo „Bunda jau Baltija“. Praėjusiais metais užgimęs „Laisvės piknikas“ šiais metais ir vėl kviečia tūkstančius lietuvių į Nemuno salą generuoti idėjas Lietuvai. „Valstybė – tai aš“ yra ne vien šių metų šūkis, bet ir festivalio tikslas – kiekvienas galime prisidėti prie savo valstybės kūrimo.

Šiuo metu po pasaulį yra pasklidę ir laisvai migruoja beveik milijonas lietuvių, kurių indėlis bei potencialas į Lietuvos kūrimą yra nepamatuojami. Tad solidarizuodamiesi su viso pasaulio laisvę mylinčiais lietuviais, siūlome lygiai tą pačią dieną – rugpjūčio 26d. 11-13val. – prisijungti ir sudalyvauti spontaniškame laisvės piknike Vašingtone šalia Lietuvos ambasados esančiame Meridian Hill parke. Net ir SSRS okupacijos metais savo veiklos nenutraukusi Lietuvos Respublikos ambasada JAV bei Amerikos lietuvių ryžtas siekti laisvės Lietuvai turi būti mūsų įkvėpimu ir šių dienų darbams. Tad visus – didelius ir mažus, vietinius ir svečius – spontaniškai kviečiame kartu pabendrauti, pasidalinti sumuštiniu ar tiesiog drauge padrybsoti ant parko pievos, nes bendrystėje yra mūsų stiprybė.

O pasikalbėti tikrai yra apie ką: ir apie neprašytą “Lietuvio paso” iniciatyvą Seime, ir apie Seimo kreipimąsi į LR konstitucinį teismą dėl pilietybės išlaikymo klausimo, ir apie Lietuvos piliečių pareigas, susijusias su karo prievole, ir apie rudenį Lietuvos pašonėje vyksiančias “Zapad” pratybas, ir apie artėjantį Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį. Taip pat naujausia informacija ir šviežiais įspūdžiais iš liepą vykusių kraštų lietuvių bendruomenių ir jaunimo sąjungų pirmininkų suvažiavimo Panevėžio rajone mielai dalinsis Seimo ir PLB – Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisijos pirmininkas bei Vašingtono Lietuvių Bendruomenės vicepirmininkas Rimvydas Baltaduonis.

Naujausią informaciją apie Laisvės pikniką Vašingtone rasite ČIA:

#LaisvėsPiknikas #ValstybėEsuAš

ES atvirų durų diena – 2017m. gegužės 13d.

Vašingtono Lietuvių Bendruomenė kviečia jus apsilankyti Lietuvos ambasadoje (adresas: 2622 16th St NW, Washington, DC 20009) per Europos Sąjungos (ES) atvirų durų dieną 10v.r.-4v.p.p. šeštadienį, 2017m. gegužės 13d. Ateikite ir pasimėgaukite Europos Sąjunga Vašingtone!

DCLAC visuotinis narių susirinkimas – 2017m. kovo 16d.

DSC_0612

DCLAC visuotinis narių susirinkimas įvyks LR Ambasados salėje (adresas: 2622 16th St NW, Washington, DC 20009) 19val. ketvirtadienį, 2017m. kovo 16d.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:
1. DCLAC metinės veiklos ataskaita,
2. DCLAC 2016m. finansinė ataskaita,
3. JAV LB Tarybos narių ataskaita iš Tarybos sesijos bei komitetų veiklos,
4. DCLAC valdybos rinkimai,
5. 2017 metų ir ateities veiklos aptarimas.

*Kadangi susirinkimas vyks LR Ambasados salėje, visiems dalyvaujantiems bendruomenės nariams būtina iš anksto užsiregistruoti el. paštu skaiste.rojute@dclac.org.

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena – Kovo 11-oji

DSC_0575

Sekmadienį, 2017m. kovo 12d., 10v.r. Šv. Mato Katedroje (Adresas: 1725 Rhode Island Ave NW, Washington, DC 20036) per tradicines lotyniškas šv. Mišias bus paminėta Lietuvos kova už laisvę ir nepriklausomybę. Nepraleiskite progos sugiedoti Lietuvos himną kartu su tam specialiai besiruošiančiu amerikiečių choru. Kviečiame ir raginame šeimas atsivesti savo vaikučius su lietuvių tautiniais rūbais arba skautų uniformomis. Mielai kviečiame visus norinčius taip pat rengtis tautiniais rūbais!