Language (kalba):
.

Narystės informacija

Norite tapti Vašingtono Lietuvių Bendruomenės nariu? Tai paprasta: užpildykite šią narystės anketą ir atsiųskite ją kartu su narystės įnašu mūsų iždininkui:

DCLAC narystės anketa

Norite gauti reguliarius pranešimus apie tai, kas vyksta Vašingtono Lietuvių Bendruomenėje? Žinote žmogų, kuris nebegauna naujienų? Pažįstate studentų, lankančių universitetą ar koledžą DC apylinkėse? Sutikote ką nors, kas neseniai persikėlė į šį kraštą?

Būkite jiems geru draugu:
Atsiųskite mums jų elektroninio pašto adresą į skaiste.rojute@dclac.org. Mes stengsimės, kad jie pasijaustų kaip namie.


Advertise-Reklamuokites DCLAC

ES atvirų durų diena – 2017m. gegužės 13d.

Vašingtono Lietuvių Bendruomenė kviečia jus apsilankyti Lietuvos ambasadoje (adresas: 2622 16th St NW, Washington, DC 20009) per Europos Sąjungos (ES) atvirų durų dieną 10v.r.-4v.p.p. šeštadienį, 2017m. gegužės 13d. Ateikite ir pasimėgaukite Europos Sąjunga Vašingtone!

DCLAC visuotinis narių susirinkimas – 2017m. kovo 16d.

DSC_0612

DCLAC visuotinis narių susirinkimas įvyks LR Ambasados salėje (adresas: 2622 16th St NW, Washington, DC 20009) 19val. ketvirtadienį, 2017m. kovo 16d.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:
1. DCLAC metinės veiklos ataskaita,
2. DCLAC 2016m. finansinė ataskaita,
3. JAV LB Tarybos narių ataskaita iš Tarybos sesijos bei komitetų veiklos,
4. DCLAC valdybos rinkimai,
5. 2017 metų ir ateities veiklos aptarimas.

*Kadangi susirinkimas vyks LR Ambasados salėje, visiems dalyvaujantiems bendruomenės nariams būtina iš anksto užsiregistruoti el. paštu skaiste.rojute@dclac.org.

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena – Kovo 11-oji

DSC_0575

Sekmadienį, 2017m. kovo 12d., 10v.r. Šv. Mato Katedroje (Adresas: 1725 Rhode Island Ave NW, Washington, DC 20036) per tradicines lotyniškas šv. Mišias bus paminėta Lietuvos kova už laisvę ir nepriklausomybę. Nepraleiskite progos sugiedoti Lietuvos himną kartu su tam specialiai besiruošiančiu amerikiečių choru. Kviečiame ir raginame šeimas atsivesti savo vaikučius su lietuvių tautiniais rūbais arba skautų uniformomis. Mielai kviečiame visus norinčius taip pat rengtis tautiniais rūbais!

Lietuvos valstybės atkūrimo diena – Vasario 16-oji

Lietuvos Aidas V16

Sekmadienį, 2017 m. vasario 19d.,

Vašingtono lietuvių bendruomenė (DCLAC) ir Lietuvos Respublikos ambasada Jungtinėse Amerikos Valstijose maloniai kviečia švęsti Lietuvos valstybės atkūrimo dieną drauge:

9:00 v.r. Bendros šv. Mišios ir malda už Lietuvą Bazilikoje (Adresas: 400 Michigan Ave NE, Washington, DC 20017)

9:00-10:00 v.r. Registracija Amerikos Katalikų Universitete – Caldwell salė (Adresas: 620 Michigan Ave. NE, Washington, D.C. 20064)

10:00 v.r. Oficialioji ir koncertinė šventės programa:
Lietuvos Ambasadoriaus J.E. Rolando Kriščiūno sveikinimo žodis
JAV LB Krašto valdybos pirminkės Sigitos Šimkuvienės-Rosen pranešimas
Kristijono Donelaičio lituanistinės mokyklos ir Lietuvių mokyklos Vašingtone mokinių koncertas

12:00 v.p.p. Lietuviški užkandžiai ir pabendravimas

Įėjimo mokestis $10 asmeniui; vaikams nemokamai. Įėjimas nemokamas tiems, kurie negali susimokėti.

Bus galimybė įteikti aukas (kurios atleistos nuo IRS mokesčių) JAV Lietuvių Bendruomenei (LAC) ir sumokėti $20 metinį nario mokestį bei paaukoti vietinei Vašingtono lietuvių bendruomenei (DCLAC).
Dėmesio: nuo šių metų aukas galima pervesti ir internetu per PayPal ČIA.

Iki malonaus pasimatymo!

Ambasadoriaus krepšinio taurė 2016

ambasados-krepsinio-turnyras

Šiluvos koplyčios Vašingtone 50-asis pašventinimo jubiliejus

siluvos-koplycia

Daugiau informacijos apie daugelį planuojamų renginių rasite ČIA.
Maloniai LAUKIAME visų jūsų Vašingtone!

Susitikimas su Naujamiesčio kandidatais į Seimą

VRK3

Siekdami paskatinti užsienyje gyvenančius lietuvius aktyviau dalyvauti Lietuvos ekonominiame, socialiniame ir politiniame gyvenime, Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga drauge su Pasaulio Lietuvių Bendruomene ir Lietuvos Respublikos diplomatinėmis atstovybėmis inicijuoja debatų ciklą, skirtą artėjantiems Seimo rinkimams.

Jų metu bus siekiama užsienio lietuvius supažindinti su Lietuvos politinių partijų programomis, siekiais ir įsipareigojimais, susijusiais su emigracijos mažinimu, re-emigracijos politika bei kitais svarbiais šalies piliečiams klausimais.

JAV Lietuvių Bendruomenės pilietinis projektas #DABAR (www.musumetasdabar.lt) kartu su Lietuvos Respublikos ambasada Vašingtone džiaugiasi galėdamos prisidėti prie šios iniciatyvos ir kviečia visus gyvai pabendrauti su politinių partijų vadovais bei Naujamiesčio rinkiminės apygardos kandidatais užduodant jiems Jums rūpimus klausimus.

Tikimės, kad ši diskusija paskatins didesnį Lietuvos piliečių, gyvenančių JAV, dalyvavimą rinkimuose.

Debatai rugsėjo mėnesį 2016 m. planuojami Londone, Stokholme, Osle, Berlyne ir Briuselyje.
Tiesioginis teletiltas iš Briuselio su Naujamiesčio rinkiminės apygardos kandidatais vyks Lietuvos Respublikos ambasadoje Vašingtone š.m. rugsėjo 5 d., pirmadienį, nuo 13:00 iki 15:00 val. Nepraleiskite šios ypatingos progos susipažinti su kandidatais iš arčiau.

Užsiregistruoti dalyvavimui diskusijoje Jūs galite iki rugsejo 1d. čia: amb.us@urm.lt.

Olimpinė varžybų karštligė #LTeam #Rio2016 #Rinkimai2016

JAV lietuviai, imam auksą!

Tautiška giesmė aplink pasaulį 2016

Valstybės dienos proga, liepos 6d., viso pasaulio lietuviai, kur jie begyventų, susiburia giedoti Lietuvos himną. 2016 m. Vašingtono lietuviai susirinko Lafayette aikštėje prie Baltųjų Rūmų:

Švenčiame Lietuvos Nepriklausomybę!

Vašingtono Lietuvių Bendruomenė (LB) džiaugiasi galėdama pakviesti Jus į renginius, kuriuose minėsime svarbias Lietuvos valstybines šventes:

Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, Vasario 16-ąją, ir Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną – Kovo 11-ąją.

Prašome  pasižymėti šias datas savo kalendoriuose ir atvykti į

Vasario 16-osios minėjimus mūsų šeštadieninėse mokyklose:

  • Kristijono Donelaičio lituanistinėje mokykloje vasario 13d., 12 val. (Adresas: 4820 Walbridge St., Rockville, MD 20853)
  • „Lietuvių mokykloje Vašingtone“ vasario 13d., 12 val. (Adresas: 543 Beulah Rd NE, Vienna, VA 22180)

Tradicinės Vasario 16-osios šv. Mišios įspūdingoje Šv. Mato Katedroje vyks 10:00val., vasario 21d. (Adresas: 1725 Rhode Island Ave NW, Washington, DC 20036)

Lietuvos ambasadoriaus JAV Rolando Kriščiūno priėmimas Vasario 16-osios proga ambasadoje  vyks vasario 24d. (Adresas: 2622 16th St NW, Washington, DC 20009)

Lietuviškos šv. Mišios Šiluvos koplyčioje vyks kovo 6d., 14 val. (Adresas: 400 Michigan Ave NE, Washington, DC 20017)

Vašingtono Lietuvių Bendruomenės METINĖ ŠVENTĖ Lietuvos valstybės ir nepriklausomybės atkūrimo dienoms paminėti bei naujausioms bendruomenės iniciatyvoms pristatyti vyks kovo 6d., 15 val. (Adresas: Cadwell Auditorium, The Catholic University of America)

Jūsų laukiame visuose renginiuose!

Švęskime Lietuvos šventes drauge!

Vašingtono LB valdyba