Susitikimas su Naujamiesčio kandidatais į Seimą

VRK3

Siekdami paskatinti užsienyje gyvenančius lietuvius aktyviau dalyvauti Lietuvos ekonominiame, socialiniame ir politiniame gyvenime, Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga drauge su Pasaulio Lietuvių Bendruomene ir Lietuvos Respublikos diplomatinėmis atstovybėmis inicijuoja debatų ciklą, skirtą artėjantiems Seimo rinkimams.

Jų metu bus siekiama užsienio lietuvius supažindinti su Lietuvos politinių partijų programomis, siekiais ir įsipareigojimais, susijusiais su emigracijos mažinimu, re-emigracijos politika bei kitais svarbiais šalies piliečiams klausimais.

JAV Lietuvių Bendruomenės pilietinis projektas #DABAR (www.musumetasdabar.lt) kartu su Lietuvos Respublikos ambasada Vašingtone džiaugiasi galėdamos prisidėti prie šios iniciatyvos ir kviečia visus gyvai pabendrauti su politinių partijų vadovais bei Naujamiesčio rinkiminės apygardos kandidatais užduodant jiems Jums rūpimus klausimus.

Tikimės, kad ši diskusija paskatins didesnį Lietuvos piliečių, gyvenančių JAV, dalyvavimą rinkimuose.

Debatai rugsėjo mėnesį 2016 m. planuojami Londone, Stokholme, Osle, Berlyne ir Briuselyje.
Tiesioginis teletiltas iš Briuselio su Naujamiesčio rinkiminės apygardos kandidatais vyks Lietuvos Respublikos ambasadoje Vašingtone š.m. rugsėjo 5 d., pirmadienį, nuo 13:00 iki 15:00 val. Nepraleiskite šios ypatingos progos susipažinti su kandidatais iš arčiau.

Užsiregistruoti dalyvavimui diskusijoje Jūs galite iki rugsejo 1d. čia: amb.us@urm.lt.