Tautiška giesmė aplink pasaulį 2016

Valstybės dienos proga, liepos 6d., viso pasaulio lietuviai, kur jie begyventų, susiburia giedoti Lietuvos himną. 2016 m. Vašingtono lietuviai susirinko Lafayette aikštėje prie Baltųjų Rūmų: