Language (kalba):
Membership Information
How do you become a member of the DCLAC? It's easy, download our membership application, fill out the lower portion and follow the instructions on how to return the application with dues to our Treasurer. Download Membership Application

Want to get regular updates on what's happening in the DC Lithuanian American community? Know of someone who?s fallen off the list? Know of a student attending college in the DC area? Know of someone who?s just moved to the area?

Be a friend:
Send in their email addresses to dvidutis@dclac.org. We\'ll make them feel at home.

Vasario 16-osios Minėjimas / Lithuanian Independence Day

 

Vašingtono lietuvių bendruomenė maloniai kviečia

visus kartu švęsti

97 metų Nepriklausomybės jubiliejų

 

sekmadienį, 2015 m. vasario 15-tąją d.

 

10:00 v.r.  Šventos Mišios Šv. Mato Katedroje:

1725 Rhode Island Avenue NW

Washington, DC 20036

Visų tėvelių dėmesiui:

[Kviečiame ir raginame atsivešti savo vaikučius į mišias su tautiniais rūbais arba skautų uniformom, kad jie galėtu atnešti aukas.   Mielai kviečiame visus norinčius rengtis tautiniais rūbais!]

 

11:30 v.r. registracija The Doubletree Hotel

1515 Rhode Island Avenue NW

Washington, DC   20005

 

12:00 v.p.p. programa:

 

“Lietuva, Lietuvybė, ir Lietuvių Fondas”

Marius Kasniūnas

Lietuvių Fondo Tarybos Pirmininkas

 

Pasirodymas „Kristijono Donelaičio Lituanistinės Mokyklos“  mokiniai

 

Įėjimas nemokamas tiem, kurie negali sumokėti.

Renginio išlaidos $22/asmeniui; vaikam nekainoja

.

Bus galimybė įteikti aukas (kurios atleistos nuo IRS mokesčių)

JAV Lietuvių Bendruomenei ir

atnaujinti savo bendruomenės įnašą vietinei Vašingtono Lietuvių Benduromenei

 

RSVP  Danelė Vidutienė  dvidutis@dclac.org  (301) 588-5749

 

Iki malonaus pasimatymo!

 

 

 

 

 

The Lithuanian-American Community of Washington, DC

cordially invites you to join in commemorating

the 97th Anniversary of Lithuania’s Independence Day

 

Sunday, February 15, 2015

 

10:00 am  Mass at St. Matthew’s Cathedral

1725 Rhode Island Avenue NW

Washington, DC   20036

[We invite children to dress in Lithuanian national costume or Scout uniforms to bring up gifts in the offertory procession.  Anyone else who wishes to dress in national costume is most welcome to do so!]

 

11:30 am  Registration   The Doubletree Hotel

1515 Rhode Island Avenue NW

Washington, DC   20005

 

12:00  pm        Continental Breakfast and program:

 

„Lithuania the Country, Lithuanian Culture, and the Lithuanian Foundation“

Marius Kasniūnas

Chairman of the Board

Lithuanian Foundation

 

Program by children of the Kristijonas Donelaitis Lithuanian School

 

RSVP   Diana Vidutis  dvidutis@dclac.org  (301) 588-5749

 

No entry fee for those who cannot pay.

Costs are $22/person.  Children free.

 

Membership renewals (and donations) may be made to the

Lithuanian-American Community of Washington, DC (DCLAC)

Tax-deductible donations may be made to the

Lithuanian American Community of the USA (JAVLB)

 

We look forward to seeing you!